xem tiếp

MBR là viết tắt cụm từ Membrane Bio-Reactor (Bể lọc sinh học bằng màng), có thể định nghĩa tổng quát là hệ thống xử lý vi sinh của nước thải bằng công nghệ lọc màng.
  • Chúng đạt hiệu quả rất cao đã được kiểm chứng trong việc khử cả thành phần vô cơ lẫn hữu cơ cũng như vi sinh vật trong nước thải.
  • MBR có thể được ứng dụng với bể lọc kỵ khí hay hiếu khí.
  • Việc ứng dụng MBR - kết hợp giữa công nghệ lọc màng và bể lọc sinh học như là một công đoạn trong quy trình xử lý nước thải có thể thay thế (trong vài trường hợp) cho vai trò tách cặn của bể lắng bậc hai và bể lọc nước đầu vào, do vậy có thể lược bỏ bể lắng bậc hai và vận hành với nồng độ MLSS cao hơn.
Sơ đồ dây chuyền công nghệ với MBR:
 
Sơ đồ kiểu đặt ngập và kiểu đặt ngoài của môđun màng MBR: 
Thông số kỹ thuật màng model MBR-1000:

Vật liệu chế tạo: Polypropylene
Độ dày mao dẫn: 40 ~ 50 µm
Đường kính bó mao dẫn: 450 µm
Đường kính khe mao dẫn: 0.01 ~ 0.2 µm
Độ thấm khí: 7.0 x 10-2 cm3/cm2 • S • cmHg
Độ xốp: 40 ~ 50%
Chịu lực kéo dãn: 120,000 kPa
Cường độ lọc thiết kế: 6 ~ 9 L/m2/h
Diện tích môđun: 8 m2/môđun
Áp lực vận hành: -10 ~ -30 kPa
Công suất: 1.0 ~ 1.2 m3/ngày

Kích thước bể lọc và cách thức lắp ghép hợp khối môđun màng MBR: 
Tức là, cứ 4 môđun được ghép thành 1 blốc, 10 blốc ghép thành 1 khối, 10 khối lắp trong 1 bể lọc.

Kích thước môđun MBR, blốc, khối:


 
Phần kích thước bể lọc : W = 4000 mm; L =  7000 mm; D = 3500 mm; f = 3000 mm   
Phần kích thước môđun MBR : a = 400 mm; b = 100 mm; c = 800 mm; d = 1100 mm
 
Màng MBR được thiết kế theo môđun lắp ghép hợp khối rất dễ bảo trì và nâng cấp sau này:
Comments