Ultrafiltration (UF)

Chi tiết sn phm: http://www.xulynuocthaicongnghiep.net/than-hoat-tinh---nhua-cation
  • Hệ thống lọc UF Pentek Freshpoint - Pentair (Mỹ)
  • Kích thước lỗ rỗng : 0.025 - 0.065um
  • Tổn thất áp lực : 15psi
  • Chất liệu : vỏ - composite; màng - PESM
  • Điều khiển : cài đặt chương trình, màn hình hiện số
  • Hệ thống lọc UF
  • Kích thước lỗ rỗng : 0.01 - 0.10um
  • Tổn thất áp lực : 1kgf/cm2
  • Chất liệu : vỏ - inox / uPVC / ABS; màng - Hollow fibler
  • Điều khiển : cài đặt chương trình
Mã hàng
Quy cách
UF-500,500L/h
S2000, 2m3/h
S4000, 4m3/h
S5500, 5.5m3/h
vỏ ABS4040 (lọc nước thải)
1vỏ inox 4040+1màng
1vỏ ABS 6040+1màng
1vỏ uPVC/ABS 8040+1màng
Màng 4040
Màng 8040
Bộ điều khiển
Hollow fibler, cross low
Hollow fibler, cross low
Súc xả tự động, cho mỗi bộ
 

Quý khách có thể vào trang chủ để biết thêm thông tin

Chi tiết xin liên hệ:


 

Comments