Hóa chất cho hệ thống lạnh

Hóa chất cho hệ thống lạnh

Chi tiết sn phm:  http://www.xulynuocthaicongnghiep.net/vat-lieu-loc---hoa-chat- Dòng sản phẩm Flogard, ức chế ăn mòn

- Dòng sản phẩm Depositrol, HPS1, HPS2, ức chế đóng cặn

- Dòng sản phẩm Spectrus, kiểm soát vi sinh vật

- Dòng sản phẩm Halogen, kiểm soát vi sinh vật

- Ức chế ăn mòn cho kim loại đồng

- Dòng sản phẩm Continuum, kiểm soát cáu cặn và ăn mòn

- Dòng sản phẩm Ferroquest, tẩy rửa pH trung hòa

 
Quý khách có thể vào trang chủ để biết thêm thông tin về nhiều chủng thiết bị

Liên hệ:
Công ty TNHH Công Nghệ Xử Lý Nước Sài Gòn

Tên tiếng anh:

Saigon Water Treatment CO.,LTDComments