Tiếp theo

 
BỒN LỌC ÁP LỰC
Kích thước: DxH=1500x2900mm
Vật liệu: Thép CT3 - 8mm
Cửa vận hành: Thép CT3 - 12mm
Bên trong sơn epoxy
Bên ngoài sơn màu.
( Giao tại công trình Tây Ninh)


 
BỒN PHẢN ỨNG
Kích thước: DxH=1800x3000mm
Vật liệu: Thép CT3 - 8mm
Cửa vận hành: Thép CT3 - 12mm
Bên trong sơn epoxy
Bên ngoài sơn màu
 
BỒN TRỘN

Kích thước: DxH=1400x1500mm
Vật liệu: inox 304
Bao gồm: Motor khuấy, khung đỡ, cánh khuấy inox.

 
BỒN TRỘN POLYME

Kích thước: DxH=600x1000mm
Vật liệu: composite
Khung đỡ motor: Hộp inox 40x40mm
Motor: N = 1Hp, 1/30, SX: Taiwan

 
CỤM XỬ LÝ HÓA LÝ

Kích thước: LxBxH=7000x5000x5000mm
Bao gồm: Bể trộn, Bể phản ứng, Bể lắng
                   Hành lang công tác, lan can vận hành.
Vật liệu: Thép CT3 dày 6mm
Bên trong sơn epoxy 2 lớp, bên ngoài sơn màu 2 lớp.


 
CỤM XỬ LÝ HÓA LÝ

Kích thước: LxBxH=2,500x2,500x3500mm
Vật liệu: Thép CT3 dày 6mm
Bên trong sơn epoxy 2 lớp, bên ngoài sơn màu 2 lớp.Comments