Thiết bị đo nồng độ Ozone1. GIỚI THIỆU

* Nhận biết thời gian thực tế khí tạo Ozone ra môi trường
 * Nhận biết nhiệt độ và độ ẩm 
 * Thiết bị có gắn màn hình tinh thể lỏng
 * Cung cấp một đầu ra rơle on/off kiểm soát máy tạo khí Ozone hoặc quạt hút gió
 * Cung cấp một đầu ra mô phỏng 
 * Cung cấp giao diện RS485 với PC hoặc các DDC khác.
 * Hoạt động liên tục, hiệu suất cao

2. ĐẶC TRƯNG
 * Nhận biết thời gian thực tế mức khí tạo khí Ozone

 * Nhận biết đồng thời nhiệt độ và độ ẩm 
 * Thiết bị có gắn màn hình tinh thể lỏng
 * Màn hình tinh thể lỏng hiển thị Ozone, nhiệt độ và độ ẩm và cũng như hiện trạng thiết bị được kiểm soát…
 * Khí tạo Ozone đo từ: 10ppb ~ 1000ppb (ppb – phần tỉ);
 * Nhiệt độ: 5 ~ 45o; độ ẩm tương đối: 5 ~ 95% RH
 * Đầu đo cảm biến của Nhật Bản, đo khí tạo Ozone ở mức cao
 * Cung cấp đầu ra rơle 1X  cho máy tạo khí Ozone hoặc quạt (Tùy theo lựa chọn)

* Đầu ra mô phỏng 1X (0 ~ 10VCD / 0 ~ 5VDC) tương ứng với mức  tạo khí Ozone(Tùy theo lựa chọn)
 * Giao diện RS-485, bảo vệ chống tĩnh điện 15KV

* Bố trí Thiết bị kiểm soát nồng độ Ozone F2000IAQ-03:

* Không để nơi góc chết không khí tĩnh, ít lưu thông

* Không để ngay, phía sau, sát cửa số, cửa ra vào, nơi có gió-không khí lưu thông, thay đổi quá nhanh, mạnh, nơi có nguồn nhiệt, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào, nơi gần đầu ra của máy Ozone, …

* Thường đặt cao cách mặt sàn 1,2 – 1,3 mét 

* Lần đầu sau khi lắp đặt cần cho chạy 24 giờ rồi đặt (reset) lại điểm Zero (số 0)

* Nối tiếp điểm của Thiết bị kiểm soát nồng độ Ozone F2000IAQ-03:

* Để khống chế nồng độ Ozone không vượt quá khi đã đến ngưỡng đặt trước, có thể bằng cách ngắt máy tạo khí Ozone hay mở quạt thông gió hoặc đồng thời tác động cả 2 

* Tùy theo kích thước, đặc điểm trong phòng mà bố trí 1 đến nhiều F2000IAQ-03. Tiếp điểm của các thiết bị có thể đấu nối tiếp, song song hay hỗn hợp để điều hòa tổng thể hay hiệu chỉnh cục bộ. Khi cần đóng ngắt máy Ozone hay quạt có công suất lớn hay dòng khởi động lớn, cần sử dụng thêm rơle trung gian.

* Bảo dưỡng:

* 3 tháng một lần hay mỗi khi có sắp đặt lại , cần kiểm tra lại các thiết bị, hiệu chuẩn lại điểm Zero nếu thấy cần thiết.

* Không tự ý điều chỉnh, thay đổi thông số của bất kỳ linh kiện gì mà nhà sản xuất đã đánh dấu khi xuất xưởng.

Comments