Thiết bị đo chất lượng nước HI 3817


I. GIỚI THIỆU
 
Đây là bộ đo về các thông số hóa chất tốt nhất đo trong nước: độ kiềm, Clorua, độ cứng, sắt, độ pH và Sunfit với bộ đo kết hợp.
Bộ đo này có tất cả các thuốc thử cần thiết thực hiện hơn 100 phương thức thử nghiệm cho mỗi thông số (sắt có 50).
Việc đo pH được thực hiện với máy thử độ pH điện tử, pHep, đảm bảo đo chính xác hơn và lặp lại nhiều hơn so với giấy quỳ.
Các chất phản ứng hóa học được đựng trong chai mã hóa về số lượng  thực hiện ở mỗi thử nghiệm, dễ dàng xác định. Bộ này được đặt trong một ngăn gọn, mang đi lại thuận tiện. Bộ đo chất lượng nước được thiết kế trong nhiều ứng dụng là bộ đo thử nghiệm gọn gàng, được sắp xếp ngăn nắp.
Tất cả các chất thử được chuẩn hóa, và không yêu cầu xử lý hóa chất thực hiện các phân tích.

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
Thông số
Thang đo
Phương pháp
Số gia nhỏ nhất
Phương pháp hóa học
Số lần thử nghiệm
Độ kiềm
0-100 mg/L
0-300 mg/L
Titration
1 mg/L
3 mg/L
Phenolphthalein/Bromphe không có màu xanh
 ~ 110
Clorua
0-100 mg/L
0-1000 mg/L
Titration
1 mg/L
10 mg/L
Nitrat thủy ngân
~ 110
Độ cứng
0.0-30.0 mg/L
0-300 mg/L
Titration
0.3 mg/L
3 mg/L
EDTA
~ 100
Sắt
0-5 mg/L
Thiết bị đo màu
1 mg/L
Phenanthroline
~ 100
pH
0.0-14.0 pH
Thiết bị đo pH
0.1 pH
Không có
Dụng cụ đo
Sunfit
0.0-20.0 mg/L
0-200mg/L
Titration
0.2 mg/L
2 mg/L
Iodometric
~ 110
 
 

Comments