ODM-1F-C : Vật liệu xử lý sự cố môi trường1. Giới thiệu :

 • Nước sản xuất: Nga. sản phẩm của Công ty TNHH Công Nghệ Xử Lý Nước Sài Gòn
 • Cát hoạt tính ODM-1F-C được sử dụng để xử lý các sự cố môi trường do việc đổ, tràn các loại hóa chất dễ cháy hoặc có tính ăn mòn như dầu, axit, bazơ,… bằng cách hấp thu vào thành phần hạt.
 • ODM-1F-C còn được dùng để làm sạch không khí nhờ cơ chế trao đổi ion, hấp phụ, liên kết tĩnh điện và liên kết Vandevan.
 • Phạm vi ứng dụng: xử lý các sự cố tràn hóa chất trên mặt đất tại các nhà máy sản xuất hoá chất, xí nghiệp luyện kim, xưởng sửa chữa tàu, nhà máy sản xuất ô tô,… Được dùng trong các thiết bị lọc không khí.
 • Đặc tính: là chất hấp phụ đa năng.
 • Thành phần hóa học cơ bản : SiO2 <= 84%; Fe2O3 <= 3,2%; Al2O3 + MgO + CaO = 8%;
2. Đặc tính kỹ thuật :

Chỉ tiêu

Đơn vị

Thông số

Kích thước hạt

mm

0,5 - 2,0

Tỷ trọng

kg/m3

550

Diện tích bề mặt

m2/g

200

Độ xốp

%

80

Dung lượng hấp thụ

g/g

1,3

Độ ngậm nước

%

80 - 95%

Thể tích lỗ rỗng

cm3/g

< 0,6

Kích thước lỗ rỗng

Ao

40 - 1.200

Dung lượng trao đổi Cr, Ni và các ion kim loại nặng khác

mg-eq/g

< 1,2

3. Khả năng ứng dụng :
 • Hút dầu và các loại hóa chất khác như axit, bazơ,…
 • Lọc sạch không khí

Hóa chất

Hệ số hấp phụ, % khối lượng

Axit: Sulfuric
Clohydric
Nitric

145 - 150
90 - 95
120 - 125

Dung dịch amoniac

90 - 95

Dầu thô

92 - 97

Xăng

83 - 88

Kerosene

85 - 90

Toluene

87 - 92

Benzene

90 - 95

Methanol

80 - 85


4. Ưu điểm :
 • Các loại hóa chất sau khi thấm vào hạt ODM-1F-C sẽ không bị rửa trôi ra môi trường.
 • Sau khi sử dụng dễ thu gom vào các thùng chứa và đưa về bãi thải rác công nghiệp.
5. Phương án tái sinh :

Phạm vi sử dụng

Phương án tái sinh

Hấp thu
dung dịch axit

- Trung hoà bằng vữa xi măng hoặc d.dịch kiềm để ngăn ngừa tác hại đến môi trường.
- Chuyển đến nhà máy hóa chất để tái sinh hạt bằng phương pháp bốc hơi và thu hồi axit.

Hấp thu
dung dịch kiềm

- Trung hòa bằng nước thải chứa axit hoặc nước thải có pH thấp.
- Sau khi hấp thu chất kiềm, ODM-1F-C sẽ tạo thành muối silicat của kim loại kiềm (thủy tinh lỏng), có thể sử dụng trong ngành xây dựng làm chất chống thấm, sản xuất xi măng chống ăn mòn axit,…

Hấp thu
dầu

- Sử dụng làm nhiên liệu trong các lò đốt hoặc lò hơi công suất nhỏ.
- Dùng làm chất độn để sản xuất bê tông nhựa đường.

6. Khuyến cáo sử dụng :
 • Sản phẩm được dự trữ tại các nhà máy hóa chất hoặc các xưởng sửa chữa tàu, ô tô. Khi có sự cố tràn hóa chất, đổ vật liệu ODM-1F-C thành lớp mỏng để hút hoá chất. Sau đó hốt trở lại thùng chứa để đưa về bãi thải rác công nghiệp hoặc xử lý để thu hồi hóa chất.
 • Sản phẩm ODM-1F-C được dùng làm vật liệu lọc trong thiết bị lọc không khí tại các nhà máy.

Comments