TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

01]...... ODM-2F : Vật liệu lọc đa năng     xem tiếp
02]...... 220Na - Nhựa trao đổi cation gốc axít mạnh   xem tiếp
03]...... 225H - Nhựa trao đổi cation gốc axít mạnh    xem tiếp
04]...... GS300 - Nhựa trao đổi anion gốc bazơ mạnh  xem tiếp
05]...... FFIP - Nhựa trao đổi anion gốc bazơ mạnh    xem tiếp
06]...... MB6SR - Nhựa trao đổi cation & anion hỗn hợp (Mixed-Bed)  xem tiếp
07]...... LS - Đá nâng pH xem tiếp
08]...... MS - Cát Mangan xem tiếp
09]...... AC(g) - Than hoạt tính dạng hạt xem tiếp
10]...... AC(p) - Than hoạt tính dạng bột xem tiếp
11]...... AN - Than Anthraxít xem tiếp
12]...... PS - Hạt lọc nổi dùng xử lý nước cấp & nước thải xem tiếp
13]...... ODM-1F-A : Vật liệu xử lý nước nuôi trồng thủy sản xem tiếp
14]...... ODM-1F-C : Vật liệu xử lý sự cố môi trường xem tiếp
15]...... ODM-3F : Vật liệu đa năng thế hệ mới, đặc biệt khử mangan xem tiếp
16]...... PAC - Hóa chất keo tụ
        xem tiếp
17]...... Van điều khiển tự động Fleck - Thông số kỹ thuật (catalogue tiếng Anh)
Model 2850
Model 2900
Model 3150
Model 3900
Model BR-A
Model 5600
Model 5600 SE
Model 7000
Model 9500
Model BR-C

18]...... Bình điều áp WELLMATE - Tính toán chọn kích thước  xem tiếp
19]...... Ejector MIC - Bảng tra thông số kỹ thuật   xem tiếp

20]...... Đèn tia cực tím UV của R-Can / VIQUA/AQUAFINE  
xem tiếp
21]...... Máy châm Clo Superior series CL - 2/5   xem tiếp
22]...... Thiết bị hiệu ứng từ : Giới thiệu - Phạm vi ứng dụng    xem tiếp
23]...... Màng MBR do PVC-Co cung cấp - Thông số kỹ thuật  xem tiếp