Dung dịch chuẩn  • Xuất xứ : nhập khẩu từ HANNA (UK)
  • Công dụng : chuẩn độ các máy đo tương ứng
Mã hàng
Đặc điểm
pH HI7004 - 7007 - 7010/1L
pH HI7004 - 7007 - 7010L
pH HI7004 - 7007 - 7010
EC HI7033L
TDS HI7032L
EC/TDS
Độ đục HI93703-0
Độ đục HI93703-10
Độ đục HI93703-05
Chuẩn DO =0 mg/l HI 7040L
pH 4-7-10, chai 1lít
pH 4-7-10, chai 500ml
pH 4-7-10, chai 100ml
84 uS/cm, chai 500ml
1.382 ppm, chai 500ml
chai 30ml
0 NTU
10 NTU
500 NTU
Chai 500 ml
 

Comments