Công nghệ xử lý vi sinh bằng máy Ozone trong nuôi tôm giống và tôm mẹ

Công nghệ xử lý vi sinh bằng máy Ozone trong nuôi tôm giống và tôm mẹỨng dụng ozone trong nuôi vỗ tôm mẹ và tôm thịt hiện chưa được phổ biến do giá thành cao. Tuy nhiên, theo đánh giá cảm quan ban đầu thì tôm phát triển đồng đều và có chất lượng tốt hơn nếu xác định được liều lượng, thời gian và vị trí thích hợp khi sử dụng ozone.

            Đặc điểm:

- Cung cấp đủ không khí xuống đáy ao nuôi: Giúp giảm lượng khí Amoniac, giảm lượng khí H2S dưới đáy ao và gia tăng lượng khí oxy hòa tan.

- Cung cấp lượng Ozone + Không khí bơm thẳng xug đáy hồ: Làm tiêu hủy vi rút gây bệnh, phân hủy thức ăn thối rữa, giúp tôm hấp thụ lượng thức ăn để phát triển, và gia tăng mật độ tôm nuôi.

- Cung cấp Ozone + Không khí với dòng nước đối lưu: Giúp giảm thiểu lượng vi rút gây bệnh và cung cấp đủ lượng oxy cho tôm, cá sinh sống dưới đáy ao nuôi, không cần sử dụng hóa chất hay các chế phẩm khác.

           Thiết bị sử dụng trong nuôi tôm thịt; Sử dụng hệ 05 Máy ozone 20g/h, sục cho 1.000m3 nước trong bể nuôi tôm công nghiệp.Comments