Bút đo

  • Xuất xứ : nhập khẩu từ HANNA (UK)
  • Công dụng: đo pH, tổng hàm lượng khoáng, EC của nước
  • Pin : 4x1.5V
  • Dùng đi công trường, hộ gia đình, tại PTN
  • VAT : 10%
Mã hàng
Đặc điểm
pH HI98107
pH HI98127
TDS 1
DiST 1 HI96301
DiST 3 HI96303
DiST 5 HI98311
Na HI98202
Bút đo pH
pH=-2->16, 300hr, 100g
0-999ppm, 150hr, 70g
0-1999ppm, 150hr, 70g
0-1999ppm, 150hr, 70g
0-1999ppm, 100hr,100g
0.0-3.0 pNa, 800hr, 95g
 
Các Tags thường tìm kiếm: thiết bị đo kiểm ; bút đo; but do nuoc;
Comments